Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach

Rekrutacja

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym  2021/2022.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach,
Nowe Żukowice 54, 33-151 Nowa Jastrząbka,   tel. (14) 655 59 04                                                               spnowezukowice@lisiagora.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI   SIEDMIOLETNICH
 
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 15 lutego  2021 r.

do dnia 12 marca  2021  r.

przyjmowane będą zapisy dzieci siedmioletnich  
do klasy pierwszej  na rok szkolny 2021/2022.

 

=====================================================

Zapisy odbywają się na podstawie
dowodu osobistego rodzica i karty zgłoszenia.
  Karty zgłoszenia dziecka można pobrać  w  kancelarii dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły

 Dokonanie zgłoszeń w w/w  terminach umożliwi odpowiednie  zaplanowanie  pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021  . 

Jeżeli Państwa dziecko będzie uczęszczało do innej szkoły
prosimy o przekazanie informacji pod numer telefonu

(14) 655 59 04   lub przesłać mail: spnowezukowice@lisiagora.pl

Kancelaria Dyrektora Szkoły jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 1000 do 1430
 

 

Zapraszamy !!!

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo Oświatowe Dz. U z 2018 r poz. 996 ze zm.) Zarządzenia nr 8/2021 Wójta Gminy Lisia Góra z 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Lisa Góra jest organem prowadzącym

 Zasady ogólne: 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:

 • dzieci 7 letnie (rocznik 2014)
 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszeń (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania na dole strony ) 
 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór dostępny w kancelarii lub do pobrania na dole strony)

Zgłoszenie / Wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

 Terminy:

A. postępowanie rekrutacyjne

 •  od  15 lutego 2021 r.   do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00   – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły
 • do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00 –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 22 marca 2021 r. do godz. 15.00  –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły podstawowej
 • od 23 marca  do 30  marca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 31 marca 2021 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

B. postępowanie uzupełniające

 • od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  –  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły   w kancelarii dyrektora szkoły  - rekrutacja uzupełniająca
 • do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 –  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły  przez komisję rekrutacyjną
 • 23 sierpnia 2021 r.  do godz. 15.00 -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 • od 23 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 25 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Kuratorium Oświaty